Amsterdam Summer Break Coder-Camp Juniors 2023

Amsterdam Summer Break Coder-Camp Juniors 2023

This product is currently out of stock and unavailable.

Details

πŸŒŸπŸ§ πŸ€– Welkom bij Coderminds Kinderkamp! πŸ€–πŸ§ πŸŒŸ

Hallo lieve ouders en kleine uitvinders! Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat we nu ook samenwerken met kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud! Tot op heden hebben we met kinderen vanaf 6 jaar gewerkt, maar vanaf vandaag kijken we er naar uit om ook met onze jongste schatjes geweldige avonturen te beleven.

Want we weten dat de eerste 6 jaar van de hersenontwikkeling de meest cruciale periode vormen. Elke actie die in deze periode wordt ondernomen, is van het grootste belang voor de toekomst van kinderen. Als Coderminds bereiden we daarom speciale trainingen voor om het potentieel van onze kinderen optimaal te benutten en hun verbeeldingskracht te laten groeien.

πŸ” Wat is het Coderminds 4-6 jaar Kinderkamp?

Tijdens dit geweldige vierdaagse kamp zullen onze kinderen:

🎨 Hun eigen speelgoed maken,
πŸ€– Coderen met schermloze robots,
πŸ’‘ Probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen,
πŸ“ˆ We zullen gedetailleerde gegevensgrafieken aan ouders presenteren met betrekking tot de leerprocessen van hun kinderen.

πŸš€ De toekomst van onze kinderen is belangrijk voor ons!

Bij Coderminds hanteren we de volgende principes in het leerproces van onze kinderen:

🧠 Een beetje geduld hebben: We begrijpen dat elk kind in zijn eigen tempo leert. We begeleiden en ondersteunen hen geduldig tijdens hun leerproces.

πŸ€— Fouten maken mag: Fouten zijn waardevolle leerkansen. We staan onze kinderen toe om fouten te maken en helpen hen zo te groeien.

πŸ’ͺ Aanmoediging om te proberen: Leren begint met proberen en experimenteren. We moedigen onze kinderen aan om hun grenzen te verleggen en nieuwe vaardigheden te ontdekken.

🌠 Assistent zijn in plaats van leraar: We ondersteunen de nieuwsgierigheid van onze kinderen en geven hen de vrijheid om zelf te ontdekken. We begeleiden hen op basis van hun interesses en geven hen ruimte om zichzelf uit te drukken.

πŸ’­ Vragen naar hun ideeΓ«n: De gedachten van onze kinderen zijn voor ons van onschatbare waarde. We respecteren hun ideeΓ«n en waarderen hun bijdragen.

πŸ‘€ Laten zien wat beslissingen teweegbrengen: Door hen te betrekken bij besluitvorming, leren onze kinderen verantwoordelijkheid te nemen en bouwen ze zelfvertrouwen op.

πŸ“… Beperkt aantal plaatsen, reserveer snel!

πŸŒŸπŸ€–πŸ§  Coderminds Kinderkamp - Een Stap Richting de Toekomst! πŸ§ πŸ€–πŸŒŸ

--------------------------------ENGLISH--------------------------------

πŸŒŸπŸ§ πŸ€– Welcome to Coderminds Kids Camp! πŸ€–πŸ§ πŸŒŸ

Hello dear parents and little inventors! We are excited to announce that we now also collaborate with children aged 4 to 6 years old! Up until now, we have been working with children aged 6 and above, but from today, we are looking forward to embarking on wonderful adventures with our youngest darlings.

We understand that the first 6 years of brain development are the most crucial period. Every action taken during this time is of utmost importance for children's future. At Coderminds, we are therefore preparing special training sessions to maximize our children's potential and nurture their imagination.

πŸ” What is the Coderminds 4-6 Year Kids Camp?

During this amazing Four-day camp, our children will:

🎨 Create their own toys, πŸ€– Code with screenless robots, πŸ’‘ Develop problem-solving skills, πŸ“ˆ We will present detailed data charts to parents regarding their children's learning processes.

πŸš€ The future of our children is important to us!

At Coderminds, we uphold the following principles in our children's learning journey:

🧠 A little patience: We understand that every child learns at their own pace. We guide and support them patiently throughout their learning process.

πŸ€— Embrace mistakes: Mistakes are valuable learning opportunities. We allow our children to make mistakes and help them grow from them.

πŸ’ͺ Encouragement to try: Learning begins with trying and experimenting. We encourage our children to push their boundaries and discover new skills.

🌠 Assistant rather than teacher: We support our children's curiosity and give them the freedom to explore on their own. We guide them based on their interests and provide space for self-expression.

πŸ’­ Inquire about their ideas: Our children's thoughts are invaluable to us. We respect their ideas and value their contributions.

πŸ‘€ Show the impact of decisions: By involving them in decision-making, our children learn to take responsibility and build self-confidence.

πŸ“… Limited spots available, reserve quickly!

πŸŒŸπŸ€–πŸ§  Coderminds Kids Camp - A Step Towards the Future! πŸ§ πŸ€–πŸŒŸ

Inspirations

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Register
  Open chat
  1
  Support
  Hallo daarπŸ‘‹
  Hoe kan ik u helpen?
  -------------
  Hello thereπŸ‘‹
  How can I help you?