Workshop With Little Engineers

Workshop With Little Engineers

This product is currently out of stock and unavailable.

Details

(English is below)

Doe mee aan een spannende en educatieve workshop georganiseerd door Geniusly en CoderMinds, speciaal ontworpen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar tijdens de meivakantie, voor een unieke en verrijkende ervaring voor uw kind! Ons kamp onderscheidt zich op drie manieren: duurzaamheid, zelfstandigheid en praktische toepasbaarheid.

Kinderen zullen recyclable materialen gebruiken om hun eigen robots te creëren, waardoor ze minder afhankelijk zijn van kant-en-klare materialen. Ze zullen vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig robots te produceren zonder de hulp van een leraar, wat zelfredzaamheid bevordert. Onze workshop richt zich op het creëren van bruikbare modellen die kinderen kunnen gebruiken in hun dagelijks leven, zodat de opgedane kennis praktisch wordt toegepast. Bovendien begrijpen we het belang van hersenontwikkeling in de vroege kinderjaren en integreren we activiteiten die de hersenen stimuleren.

Kinderen zullen plezier hebben met ontkoppelde codering, het maken van speelgoed en kleine robots, en genieten van lessen gepresenteerd in de vorm van een spel. Tijdens de maaltijden wordt er pizza aangeboden. Na het programma zullen ze hun werken aan ouders tonen tijdens onze afsluitingsceremonie. Mis deze verrijkende kans om de creativiteit en vaardigheden van uw kind te stimuleren tijdens deze workshop niet!

 

Leeftijd: 4 tot 6 jaar

Datum: 28.04.2023

Tijd: 13:00 - 16:00

Afsluitingsceremonie voor ouders: 16:00-17:00

Adres: Koos Vorrinkweg 5, 1069 JR Amsterdam

Prijs: € 59

—-----------------------------------

Join an exciting and educational workshop organized by Geniusly and CoderMinds, specifically designed for children aged 4 to 6 during the May holiday, for a unique and enriching experience for your child! Our camp distinguishes itself in three ways: sustainability, independence, and practical applicability.

Kids will use recyclable materials to create their own robots, eliminating dependency on ready-made materials. They will gain skills to produce robots independently without needing a teacher, fostering self-reliance. Our workshop focuses on creating usable models that children can use in their everyday life, ensuring practical application of their knowledge. Additionally, we understand the importance of brain development in early childhood and incorporate brain-boosting activities. 

Kids will have fun with unplugged coding, making toys and small robots, and enjoying lessons presented in a game format. Pizza will be offered during meal time. After the program, they will showcase their works to parents at our closing ceremony. Don't miss out on this enriching opportunity to nurture your child's creativity and skills at this workshop! 

Age: 4 to 6 years

Date: 28.04.2023

Time: 13:00 - 16:00 

Closing Ceremony for parents: 16:00-17:00

Address: Koos Vorrinkweg 5, 1069 JR Amsterdam

Price: € 59

Inspirations

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Register
  Open chat
  1
  Support
  Hallo daar👋
  Hoe kan ik u helpen?
  -------------
  Hello there👋
  How can I help you?